35 jaar ervaring

Hedendaag bestaat onze ploeg uit ongeveer 35 mensen. Bepaalden onder hen werken hier al vanaf het oprichten van ons bedrijf . Danzij hen is de overdracht van kennis tussen generaties mogelijk.

We stellen ook de permanente scholing van ons personeel op de voorgrond.

Sinds 2007 hebben we samenwerkingen met scholen en opleidingscentra ontwikkeld. We belasten ons met de praktische opleiding van studenten en stagiaires.